O szkole

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Dziś

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) to dwusemestralne, podyplomowe studia realizowane w języku polskim ze znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Nasza oferta studiów podyplomowych - program Executive MBA to sprawdzona propozycja edukacyjna przez ostatnie 22 lata, dla tych którzy mają określony zasób doświadczeń, ale chcą dalej rozwijać i pogłębiać swoje kompetencje menedżerskie w celu skutecznego i efektywnego zarządzania.

W ramach naszego programu oferujemy:

 • 22 lata tradycji – działamy nieprzerwanie od 1995 roku,
 • dwusemestralny program kształcenia utworzony na bazie oryginalnego programu amerykańskiego,
 • modułowy system zarządzania,
 • dyplom Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA) wydany przez Politechnikę Krakowską,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Polsko-Amerykanska Szkoła Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA)
  wydany przez Politechnikę Krakowską,
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, gry,  symulacje, trening kierowniczy,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna: wykładowcy akademiccy, licencjonowani trenerzy oraz eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym,
 • możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami – osobami z doświadczeniem w różnych branżach,
 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu,
 • komfortowe warunki odbywania zajęć,
 • partnerskie relacje pomiędzy studentami i wykładowcami.

Geneza Szkoły

Studia Podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Busiess Administration (MBA) są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu – Institute of Business Studies.
Szkoła powstała w 1991 roku w Politechnice Wrocławskiej z inicjatywy prof. Patricii Sanders i prof. Larry’ego Short, ówczesnych dziekanów School of Business, Central Connecticut State University (CCSU) w New Britain w stanie Connecticut, USA  przy finansowym wsparciu Polonii amerykańskiej – działająca prze kolejne trzy lata w ramach grantu przyznanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (US AID).

Od 1995 r. działa nieprzerwanie w Politechnice Krakowskiej. Od momentu utworzenia Szkoły zakończono 22 edycje, co oznacza, że program ukończyło 461 studentów.

Partner

Od początku istnienia Szkoły naszym partnerem był amerykański uniwersytet stanowy w Connecticut.

 

Więcej informacji na stronie internetowej 

© 2018 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)