Wykładowcy

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Wykładowcy Szkoły rekrutują się spośród osób, które przez dwa lata prowadziły zajęcia w szkole wraz z profesorami amerykańskimi; kolejne edycje Szkoły prowadzili już samodzielnie. Kilku z nich ukończyło następnie w USA studia MBA z zakresu zarządzania i z zakresu komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w School of Business CCSU. Inni posiadają International Certificate in Training, Learning and Development, London International Advisor / Assesor Certificate Thames Valley University, London.

Ponadto kadrę wykładowców uzupełniają pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Central Connecticut State University, USA  oraz praktycy biznesu zajmujący stanowiska kierownicze.

Większość z nich posiada doświadczenia praktyczne w zarządzani przedsiębiorstwem i różnego typu projektami, a także w prowadzeniu własnej firmy.

 

DO WYKŁADOWCÓW SZKOŁY NALEŻĄ:

 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 • prof. Zbigniew Nęcki,  Uniwersytet  Jagielloński

 • prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak,  Politechnika Wrocławska

 • prof. Walter Parker,  CCSU

 • dr inż. MBA Gabriela Paszkowska,  Politechnika Wrocławska

 • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke,  Politechnika Wrocławska

 • dr inż. Henryk Chrostowski,  Politechnika Wrocławska

 • dr inż. Zygmunt Domagała, Politechnika Wrocławska

 • dr Adam Suchodolski,  Uniwersytet  Ekonomiczny, Wrocław

 • dr Jerzy Rosiński,  Uniwersytet Jagielloński

 • dr inż. Marek Rączka,  Politechnika Krakowska

 • dr inż. Jan Rewilak,  Politechnika Krakowska

 • dr inż. Jolanta Szadkowska, Politechnika Krakowska

 • dr Krzysztof Brocławik, Akademia Mistrzów Treningu, Kraków

 • dr Rafał Świerczyński,  MPK SA, Kraków

 • Michał Hosowicz,  adwokat, specjalista, praktyk

 • mgr inż. Piotr Malec, Citibank International PLC 

 • mgr inż. Violetta Kurek,  Air Liquide, Kraków

 • mgr inż. Małgorzata  Kiepura- Czubacka, Politechnika Krakowska

 • mgr Magdalena Ujejska,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 • mgr Janusz Grząśko,  Akademia Górniczo–Hutnicza, Kraków

© 2018 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)