Zajęcia

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Zajęcia w Szkole mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich takich jak: opracowanie strategii rozwoju i inwestycyjnych firmy, kierowanie zasobami ludzkimi, komunikowanie się, przeprowadzanie analizy ekonomicznej przedsięwzięć, przygotowanie biznesplanu i planu marketingowego, problematyka prawna zarządzania. Zajęcia prowadzone w języku polskim odbywają się w trybie 10–ciu trzydniowych sesji. Każda stanowi całość tematyczną i jest oceniana przez słuchaczy. Studia trwają dwa semestry, a cały cykl szkolenia kończy się wykonaniem i obroną pracy końcowej. Obrona prac końcowych następuje podczas dodatkowej 11-tej sesji, temu dedykowanej.

© 2018 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)