Ogłaszamy nabór do XXXIII edycji studiów MBA. Czas nadsyłania zgłoszeń mija 10 grudnia 2021 r.

Aplikujący kandydat musi posiadać:

  • wyższe wykształcenie,
  • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • ok. 10 lat doświadczenia zawodowego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty

Aby złożyć aplikację na studia podyplomowe Program Executive Master of Business Administration  – edycja XXXIII należy wydrukować, uzupełnić i podpisać w/w formularz aplikacyjny oraz załączyć dokumenty rekrutacyjne wymienione powyżej. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty na adres al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków lub można wysłać skany dokumentów na adres e-mail szkola.biznesu@pk.edu.pl