W połowie listopada na Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego ogłoszono Ranking Programów MBA Perspektywy 2021. Finalnie sklasyfikowano 41 programów z całej Polski. Pod uwagę wzięto sześć kryteriów, na które składało się łącznie 24 wskaźniki.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu zajęła:

  • 12 miejsce w kategorii merytoryczne cechy programu,
  • 13 miejsce w opinii absolwentów,

Dziękujemy za zaufanie naszym absolwentom i słuchaczom wszystkich edycji, kadrze oraz pracownikom. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy.