Za nami sesja Zarządzanie w złożonych organizacjach. Słuchacze XXXII edycji:

  • analizowali cykl życia organizacji, poznali pięć najmocniejszych talentów Gallupa, brali udział w treningu inteligencji emocjonalnej i warsztacie action learning, zgłębiali tematykę zarządzania zespołami, wiedzą, organizacji uczącej się oraz przywództwa i to wszystko pod czujnym okiem prowadzących: Magdalena Kępińska-Jasny i Krzysztof Brocławik.
  • dyskutowali o wyzwaniach, zagrożeniach, ale też korzyściach przy zarządzaniu zmianą (prow. Maciej Schab)