Ostatnie dwa dni był naprawdę wyjątkowe. 23 słuchaczy XXXIII edycji studiów MBA obroniło swoje dyplomy i zaprezentowało prace z obszaru zarządzania, finansów, marketingu czy kompetencji miękkich. Wybrane tematy wystąpień to:

  • Samotność biznesowa wśród kadry menedżerskiej,
  • Zrównoważone metody szacowania wartości prac projektowych na potrzeby pracowni architektonicznych,
  • Budowanie wizerunku i realizacja działań marketingowych kancelarii adwokackiej,
  • Procedura wdrożenia nowych pracowników dedykowana dla działów TSL,
  • Zarządzanie zmianą w organizacji na przykładzie uczelni wyższej,
  • Finansowa analiza porównawcza dwóch czołowych europejskich grup linii lotniczych w latach 2019-2021 z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na branżę lotniczą,
  • Opracowanie i wdrożenie systemu prowizyjnego uwzględniającego wskaźniki ekonomiczne odzwierciedlające wyznaczone cele firmy,

Gratulujemy wszystkim słuchaczom! Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas na zajęciach, uzyskana wiedza oraz dyplomy pomogą w rozwoju osobistym i zawodowym.