To już oficjalna informacja! Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. To sukces całej społeczności PK, a także jej władz rektorskich z rektorami Janem Kaziorem oraz Andrzejem Białkiewiczem na czele oraz władz dziekańskich tej i ubiegłych kadencji. Bardzo się cieszymy!