Słuchacze XXXI edycji wreszcie mogli spotkać się na sali wykładowej i poznać osobiście. Za nami trzy dni intensywnej pracy dotyczącej kierowania ludźmi, efektywnego przywództwa oraz symulacja konkursu na stanowisko kierownicze, która odbywała się pod czujnym okiem prowadzącego dr Adama Suchodolskiego.